Financijska izvješća 2021

Financijski plan 2021 god                                                                                                                                                                                 

Program rada 2021 god.

Evidencija o primljenim donacijama za financiranje redovitih političkih aktivnosti 01.01.2021.- 30.06.2021.

Financijski Izvještaji neprofitnih organizacija 1.1.2021. -030.06.2021.

Rebalans Financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.god.

Dubrovački demokratski sabor

tel. 020 356 156 / 020 436 917 

info@dubrovackidemokratskisabor.hr 

press@dubrovackidemokratskisabor.hr

 

 

MB: 2952556 ; OIB: 69505550242

ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 

IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2

 

Pratite nas i na društvenim mrežama 

iconfinder facebook 834722

 

 

Search