O nama

Dubrovački demokratski sabor (DDS) osnovan je 05. studenog 2012. godine s ciljem poboljšanja životnog standarda svih segmenata stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. U svom djelovanju pridajemo veliku pažnju i uvažavanje svim ljudskim slobodama kao i pravu izbora te se vodimo ekološkim i održivim principima.
Kroz rad naših vijećnika u gradskom, županijskom ili pojedinom općinskom vijeću želimo osigurati i provoditi projekte koji će garantirati demografski, urbanističko - prostorni i ekološki održivi gospodarski te socijalni razvitak!

Poticanje i razvoj svih posebnosti i bogatstva naše županije naš je beskompromisni imperativ! Prirodna bogatstva i kulturno-povijesna baština naše su nasljeđe i zalog da ih razvijamo i sačuvamo za buduće generacije uz obavezu da im kroz gospodarski i socijalni prosperitet osiguramo budućnost.

Dubrovački demokratski sabor zalaže se za svakog pojedinca i razvoj gospodarstva uz svrsishodno korištenje prirodnih i ljudskih potencijala; osobito u turizmu, ugostiteljstvu, pomorstvu, poljoprivredi i trgovini.

Kao obavezu smo na sebe uzeli poboljšanje životnog standarda cjelokupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Nedopustivo je da nekoć bogata regija koja je bila uzor mnogima u svim aspektima života u zajednici danas stagnira ili opada. Zato se svojim djelovanjem Dubrovački demokratski sabor zalaže za ono najosnovnije - poboljšanje komunalnog standarda građana, naročito vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, javne čistoće, javnog gradskog i prigradskog prijevoza, javne rasvjete i sl.

Naša regija ponosi se mnogim uglednim i svjetski poznatim ličnostima koje su svojim djelovanjem i znanjem promijenile svijet. Iz tog razloga vjerujemo kako je osnovna potreba u cijeloj županiji poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog te visokog obrazovanja, ali i vrtićkog odgoja!

Slušamo potrebe cjelokupne zajednice i želimo djelovati za svako naselje u našem gradu i županiji. Bez iznimke!


Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-006-01/12-01/41, URBROJ: 515-03-02-01/4-12-2 od 07. prosinca 2012. godine odobren je upis političke strane pod nazivom
Dubrovački demokratski
sabor u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske. Stranku zastupa i predstavlja Pero Vićan, predsjednik.


MB: 2952556 ; OIB: 69505550242
ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 ; IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2

 

Dubrovački demokratski sabor

tel. 020 356 156 / 020 436 917 

info@dubrovackidemokratskisabor.hr 

press@dubrovackidemokratskisabor.hr

 

 

MB: 2952556 ; OIB: 69505550242

ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 

IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2

 

Pratite nas i na društvenim mrežama 

iconfinder facebook 834722

 

 

Search