Vilma Kosović predsjednica Županijske skupštine

Dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. jednoglasno je izabrana za predsjednicu Županijske skupštine na Konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja 2017. Po izboru obratila se vijećnicima ističući kako će svoju dužnost obavljati pravedno i pošteno te da će biti jednaka prema svim vijećnicima, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost. „Apeliram na zadržavanje visokog nivoa ove skupštine, kao i na održavanje digniteta našeg župana i njegovih zamjenika“, izjavila je Kosović.