Važna pitanja za grad

Uslijed nemogućnost sudjelovanja na sučeljavanju gradonačelničkih kandidata na sučeljavanju, a vezano za četiri važne teme za Dubrovnik, Terezina Orlić je uputila priopćenje sredstvima javnog informiranja želeći se očitovati po pitanjima koja su joj upućena.
Tekst priopćenja možete preuzeti ovdje.