Kandidat za Gradonačelnika Pero Vićan gostovao je u emisiji Sasvim otvoreno Dubrovačke televizije

Kandidat za Gradonačelnika Pero Vićan gostovao je u emisiji Sasvim otvoreno Dubrovačke televizije. Više o njegovom programu, stavovima u životu i mišljenju o drugim kandidatima pogledajte u videu.

Dubrovački demokratski sabor

tel. 020 356 156 / 020 436 917 

info@dubrovackidemokratskisabor.hr 

press@dubrovackidemokratskisabor.hr

 

 

MB: 2952556 ; OIB: 69505550242

ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 

IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2

 

Pratite nas i na društvenim mrežama 

iconfinder facebook 834722

 

 

Search