Terezina Orlić Razvijajmo izvrsnost i valorizirajmo sve dobro što imamo.

Razvijajmo izvrsnost i valorizirajmo sve dobro što imamo. Naša Županija na žalost nema strategiju razvoja ribarstva, marikulture i ruralnog područja. Moja inicijativa je da razvijamo akcijske planove za koje ćemo osigurati EU sredstva i onda od tih segmenata napraviti i turistički proizvod, između ostalog.
Kao jedina žena u kandidaturi za čelno mjesto Županije uvijek ističem timski rad i da budemo tu jedni za druge na boljitak cijele županije. Jako dobro poznajem sve probleme i prilike u DNŽ i znam što treba popraviti i unaprijediti - i na koji način!

Poslušaj:

Dubrovački demokratski sabor

tel. 020 356 156 / 020 436 917 

info@dubrovackidemokratskisabor.hr 

press@dubrovackidemokratskisabor.hr

 

 

MB: 2952556 ; OIB: 69505550242

ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 

IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2

 

Pratite nas i na društvenim mrežama 

iconfinder facebook 834722

 

 

Search